Angstklachten

GEWONE ANGST TEGENOVER EEN ANGSTSTOORNIS

Angst heeft een functie. Het zet je op scherp, maakt je alert op eventuele gevaren van buitenaf. Zonder een gezonde portie angst zouden we hier niet zijn. Maar, sommige angsten hebben hun functie verloren en zitten je eigenlijk alleen maar in de weg. Sterker nog, de angst beheerst je leven. En dan is het niet meer goed of gezond. Je bent zo bang dat je er dingen voor laat, dat het je beperkt. De angst zelf is zeker geen aanstellerij, je voelt het echt zo. Maar het zou fijn zijn als je je niet zo hoefde te voelen.

In de regel ontstaan de klachten geleidelijk; de grens schuift steeds een stukje op. Onmerkbaar, tot plots blijkt dat het uit de hand gelopen is.

GEVOLGEN VAN EEN ANGSTSTOORNIS

Een angststoornis kan ervoor zorgen dat je je werk, interesses en bezigheden verliest. Je schaamt je voor wat je doet en voelt je schuldig tegenover je omgeving. Je vereenzaamt. Tegelijkertijd zie je geen manier om het anders te doen.

SOORTEN ANGST

Er zijn grofweg drie angstgroepen: de eerste is gericht; dat wil zeggen, je bent bang voor iets. Bij de tweede kent je angst geen echte richting. Je bent bang, bezorgd, je piekert. En de derde is eigenlijk een variatie op de 2 andere: aan de angst zijn dwangmatige handelingen of gedachten gekoppeld.

HOE ANGSTKLACHTEN BEHANDELEN?

Om te beginnen onderzoeken we wat voor soort angst jouw leven beheerst. Afhankelijk daarvan stel ik een behandeling voor die bestaat uit het werken aan gedachten en gedrag. Deze vorm heet Cognitieve Gedragstherapie.

Om vervelende gevoelens zoals angst te verminderen, is het belangrijk na te gaan door welke, vaak automatische gedachten, deze ontstaan. In de therapie leer je deze automatische gedachten te herkennen en gaan we onderzoeken of de wijze van denken wel helemaal klopt. Dit doe je door jouw gedachten kritisch te bevragen en door in de praktijk te gaan ondervinden of de gedachten overeenstemmen met de werkelijkheid. Wanneer blijkt dat je geneigd bent over allerlei zaken te oordelen op een manier die niet klopt  met de werkelijkheid, wordt samen uitgezocht welke andere manier van denken passend is. Bij het uitwerken van meer realistische gedachten wordt gebruik gemaakt van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken.

Ook leren we je hoe je lichamelijke reacties kunt herkennen. En hoe je die reacties kunt beïnvloeden met ademhalingsoefeningen en andere oefeningen. Afhankelijk van jouw situatie doorbreken we bepaalde patronen. Denk aan: vermijdingsgedrag, drinkgedrag, gebruik van sederende middelen, hard werken, vluchten in dagdromen.

DIRECT HULP NODIG?

Herken je jezelf of heb je een vraag over de behandeling van een angstklachten?

Bel of e-mail voor een afspraak >>